Upravljačka tijela :

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb, Hrvatska
Faks: 385 01 610 6498
e – mail: vrednovanje@minpo.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, objekt C
10 000 Zagreb, Hrvatska
Faks: 385 01 459 1075
e-mail: info@safu.hr

Naziv projekta: “Uvođenje informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa u Vis d.o.o.”

Trajanje projekta:  travanj 2015. – svibanj 2016.

Opći cilj projekta: Tvrtka ima sigurnu tržišnu poziciju u proizvodnji metalnih konstrukcija, uz konstantan rast kvalitete poslovanja i optimizaciju poslovnih procesa

Specifični cilj projekta: Povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti poduzeća Vis d.o.o. putem informatizacije poslovnih procesa, modernizacijom poslovno – informacijskog sustava računalne opreme

Ciljna skupina:  10 radnika poduzeća Vis d.o.o.

Očekivani rezultati:

1.Neto otvorena ili sačuvana radna mjesta  – 48
2.Integrirani (optimizirani) poslovni procesi – 5
3.Povećani prihod od prodaje – za 15%
4.Smanjenje troškova proizvodnje – za 15%

Ukupna vrijednost projekta:  204.188,20 (od toga EU doprinos 153.141,15 KN– 75%)