VIS d.o.o. | Čelične konstrukcije
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-163 samba_theme wpb-js-composer js-comp-ver-4.1 vc_responsive"

Čelične konstrukcije

Ekonomičnost i brzina građenja, zahtjevi su tržišta na koje je VIS d.o.o. odgovorio sistemom čeličnih hala. Prateći trendove modernog građevinarstva, razvijena je tehnologija građenja montažnih hala, čiji su najvažniji dijelovi: primarna i sekundarna čelična konstrukcija te obloge sendvič panelima ili profiliranim limovima.

Primarna čelična konstrukcija

U proizvodnji „VIS“ d.o.o., može biti punostijena, rešetkasta ili u kombinaciji. Izbor primarne čelične
konstrukcije ovisi o:

  • Statičkom sustavu
  • Rasteru glavne nosive konstrukcije
  • Specifičnim zahtjevima pojedinog projekta

Sekundarna konstrukcija

Prema odabiru pokrova te specifičnim zahtjevima (širina oslonca, boja) odabire se sekundarna
konstrukcija. Može biti od laganih, hladnooblikovanih pocinčanih Z i C profila ili standardnih čeličnih
profila (kvadratne, pravokutne cijevi, te razni “I” profili). Između ostalog, ovisi i o izboru pokrova,
bilo da se radi o zidnoj ili krovnoj oblozi.

Limovi/limarija

Prema narudžbi dobavljamo sve elemente za građevnu limariju:

  • Trapezno profilirane pokrovne ploče
  • Trapezno profilirane zidne ploče
  • Žlijebove i odvodne cijevi
  • Snjegobrane
  • Sve vrste opšavnih limova

Vršimo usluge pokrivanja i oblaganja objekata termoizolacijskim sendvič panelima renomiranih europskih i Hrvatskih proizvođača. Svu građevnu limariju moguće je izvesti u RAL paleti boja po izboru
kupca.