VIS d.o.o. | Papaya pozornica – Zrće
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-72 samba_theme wpb-js-composer js-comp-ver-4.1 vc_responsive"

Papaya pozornica – Zrće

Pozornica koja će narednih godina plijeniti poglede i divljenje javnosti te kako ju predstavljaju arhitekti i autori idejnoga rješenja landmark hrvatskog turizma, zahtijevala je puno iskustva i znanja kako bi bila realizirana.
Pozornica svoju složenu formu dobiva od pet lukova raspona 18.0 m od kojih svaki ima po tri radijusa zakrivljenosti, torzijsku zakrivljenost te konstantnu promjenu poprečnog presjeka lukova. Ovako složena geometrija lukova nije mogla biti izrađena tradicionalnim pristupom po formi izvedba segmenata i pozicija prema radioničkim nacrtima već je primijenjen novi pristup. Napravljena je u specijaliziranom programu za razradu čeličnih konstrukcija iz kojeg su se izvlačili digitalni zapisi za CNC plazmu na kojoj su izrezane pozicije. Za sklapanje, odnosno varenje pozicija u sklopove korišteni su “markeri” rupe promjera 3.0 mm po kojima su segmenti slagani u sklopove bez dodatnog mjerenja. Ovim principom izbjegao se faktor ljudske pogreške, a jedina kontrola sklopova bili su radijusi dani za svaki luk te po četiri kote za svaki sklop kojima se kontrolirala postignuta geometrija.

Čelična konstrukcija pozornice kluba Papaya na Zrću izrađena je od sandučastih zavarenih profila kojima su formirani lukovi te cijevnih profila koji su korišteni za sekundarnu konstrukciju. Pomoćne rešetke koje služe za vješanje tehnike izvedene su od cijevnih profila, a iste su također izvedene u zakrivnjenim formama svaka odgovarajućeg radijusa zakrivljenosti kako bi pratile formu glavne nosive konstrukcije. Ploče od kojih su vareni sandučasti profili su debljine 8.0 mm, 10.0 mm i 15.0mm ovisno o položaju u luku, odnosno dobivenim naprezanjima. Kvaliteta materijala za cijelu konstrukciju je S 235, izuzev ploča debljine 15.0mm za koje je korištena kvaliteta S355.

Ukupna težina čelične konstrukcije iznad temelja je 23000 kg, a količina ugrađene armature B 500B u temelje je 6170 kg. Da bi se osigurala stabilnost čitave konstrukcije u najjačoj vjetrovnoj zoni u Hrvatskoj, odnosno na vjetru od 48.0 m/s zaduženi su temelji u koje je ugrađeno cca 50.0 m3 betona C30/37.